مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
L-1 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 512 MB
HDD: 30 GB
Traffic: 30 GB
Port : 1 Gbps
DC: Iran

L-2 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 1024 MB
HDD: 50 GB
Traffic: 50 GB
Port : 1 Gbps
DC: Iran

L-3 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 2048 MB
HDD: 80 GB
Traffic: 80 GB
Port : 1 Gbps
DC: Iran

L-4 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 3072 MB
HDD: 120 GB
Traffic: 120 GB
Port : 1 Gbps
DC: Iran

L-5 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 4096 MB
HDD: 200 GB
Traffic: 200 GB
Port : 1 Gbps
DC: Iran

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.254.212) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution