مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
MV-1 - cpu : Intel Xeon E5405
Ram : 1024 MB
HDD : 50 GB
Traffic : 100 GB
port : 1 Gbit
ip : 1
Data center : Iran

MV-2 - cpu : Intel Xeon E5405
Ram : 2048 MB
HDD : 100 GB
Traffic: 200 GB
port : 1 Gbit
ip : 1
Data center : Iran

MV-3 - cpu : Intel Xeon E5405
Ram : 3072 MB
HDD : 150 GB
Traffic : 300 GB
port : 1 Gbit
ip : 1
Data center : Iran

MV-4 - cpu : Intel Xeon E5405
Ram : 4096 MB
HDD : 200 GB
Traffic : 400 GB
port : 1 Gbit
ip : 1
Data center : Iran

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.254.212) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution