مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
CD-1 - CPU: Intel Xeon E3-1230
Ram: 16 GB DDR3
HDD: 1 TB Enterprise
BW: 20 TB monthly
Port: 100 Mbit/s Dedicated
DC: Synaptica Canada

CD-2 - CPU: Intel Xeon X3440
Ram: 16 GB DDR3
HDD: 1 TB Enterprise
BW: 20 TB monthly
Port: 100 Mbit/s Dedicated
DC: Synaptica Canada

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.86.89) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution